Samodzielne wykonywanie ćwiczeń w każdym podręczniku może być niezwykle ważne. To właśnie one wprowadzają specyfikację dotyczącą rozwijania pożądanej wiedzy i zachowań uczniów. Podręczniki szkolne mogą być również niezbędne do samodzielnej pracy w domu.

Co to jest praktyczne wykorzystanie podręcznika?

Warunkiem praktycznego wykorzystania danej publikacji jest w głównej mierze dobór treści i przykładów, które są bardzo adekwatne do otaczającej ucznia rzeczywistości i stanowią podstawę do rozwijania wiedzy praktycznej. Korzystne może być zamieszczenie zwiększonej ekspozycji danych elementów wspomagających samodzielne studiowanie. Dodatkowo wymagane jest dobranie odpowiednich ćwiczeń jakościowych i ilościowych różnego typu, głównie z zakresu umiejętności praktycznej. Rozwiązaniem tego typu funkcji jest umożliwienie wykonywania ćwiczeń, które często umieszcza się np. na końcu rozdziałów, a także większych projektów metodologicznych i podsumowań wiadomości. Treść w podręczniku szkolnym może mieć charakter:

  • syntetyczny,
  • słowny,
  • ilustracyjny.

Przydadzą się też informacje o tym, gdzie i jak uczący się może poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę.

W jaki sposób podręcznik pomaga w samodzielnej pracy?

Wykonywanie samokształcenia obejmuje zabiegi służące samodzielnemu zdobywaniu świeżego zrozumienia i samorozwojowi związanemu z umiejętnościami umysłowymi. Warunkami samokształcenia z podręcznikiem szkolnym jest zwykle uruchomienie pozytywnej motywacji do zachowania (uczenia się), aktywizacja treningu i samodzielności. Dodatkowo ważne jest wzbudzenie w uczniach fascynacji tym zagadnieniem, co zachęca ich do dalszych prób znalezienia właściwych rozwiązań. Ważna może być również dość obszerna prezentacja materiału z wieloma pytaniami zachęcającymi do dalszych poszukiwań, a także pokazanie dokładnej praktycznej przydatności substancji dydaktycznej. Samokształcenie to praca z problemami.

Jak podręczniki szkolne pomagają w wychowaniu dziecka?


Funkcja wychowawcza obejmuje cały zakres zagadnień związanych z dynamiką, od informacji i podejścia, a także wpływa na rzeczywiste kształtowanie określonych postaw uczniów wobec zastanej rzeczywistości społecznej i obyczajowej. Znaczenie tej działalności stopniowo wzrasta wraz z aktualnym stopniowym wzrostem wszystkich wcześniej wymienionych cech: informacji, ćwiczeń, pomysłów i samokształcenia. Atrakcyjne z zewnątrz, bardzo starannie i ciekawie przygotowane, a także wydane podręczniki szkolne będą znacznie skuteczniejsze.

 

Renata