Teoria podręcznika szkolnego odpowiada na pytania o to, jakie dokładnie funkcje pełni podręcznik w procesie dydaktycznym, niezależnie od formy jego konstrukcji. Mamy do czynienia z podręcznikami klasycznymi (drukowanymi na papierze) lub elektrycznymi (jako multimedia wraz z hipertekstem, a ponadto zapisanymi na praktycznie dowolnym nośniku).

Jakie mogą być funkcje podręcznika do szkoły?

Tradycyjna (klasyczna) znajomość procedur nauczania sprawia, że podręcznik ma za zadanie w głównej mierze dostarczać informacji oraz wspierać kompetencje uczniów. Znaczna ilość treści (funkcja informacyjna) jest bardzo istotna, ale podręcznik nie ogranicza się tylko do tego. Analiza zależności pośród wielu funkcji podręczników klarownie wskazuje na ich obopólną stabilność, spore obszary powiązane z zależnościami oraz nieduży obszar połączony dla wszystkich funkcji.

Podręcznik jako najistotniejsza pomoc dydaktyczna

Podręcznik może być przeznaczony do wspomagania nauczyciela w układaniu i generowaniu scenariuszy zajęć dydaktycznych opisanych ze względów eksploatacyjnych. Równowaga z indywidualnymi możliwościami dydaktycznymi odpowiada również w porównaniu z założeniami podręczników szkolnych.

Podręcznik szkolny w celu uzyskania informacji

Funkcja informacyjna podręcznika zależy od tego, czy zawiera on:

  • rzetelne,
  • rzeczowe,
  • aktualne informacje z prezentowanej dziedziny.

Podstawą informacji w podręcznikach, prócz łatwych wyjaśnień i nadobowiązkowo napisów, będą ilustracje (np. zdjęcia, rysunki, schematy) oraz sporo symboli graficznych w podręczniku. Niemniej jednak, podręczniki szkolne (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html), jak i zawarta w nich wiedza, muszą spełniać określone warunki, takie jak faktyczna poprawność przekazu, własne podejście, dobra logika, sprawdzona samokontrola rozumienia.

Jakie elementy podręcznika mogą pomóc uczniowi w nauce?

Wiadomości tekstowe zawierają nagłówki, definicje, zwroty, pojęcia, czynniki podsumowujące, wykazy dodatkowej literatury dla ucznia, słowniki pojęć, strony informacyjne itp. Ilustracje muszą być jednak odpowiednio przygotowane i umiejętnie objaśnione.

Jaka może być funkcja motywacyjna podręcznika?

Funkcja motywacyjna odnosi się do potrzeby rozbudzania i generowania zainteresowań poznawczych i inteligentnych uczniów w obrębie dyscypliny związanej z wiedzą. Warunki, w których podręcznik szkolny spełnia wymagania motywacyjne, są jasno określone. Liczą się różne sposoby prezentowania pojęć ułatwiające zrozumienie i wzbudzające namysł.

 

Renata